scratch3.0 编程豆

宇宙大冒险

发布于:2020/11/14 更新于:2020/11/14 431 举报

如果项目较大,或是第一次打开,请耐心等待一会儿。

4 2 0
Scratch作者 深哥
深哥

Scratch作品简介

星空大冒险

Scratch操作说明

鼠标控制小猫吃苹果 别碰到蝙蝠和鲨鱼
查看积木

评论区_

登录之后才能评论Scratch作品哦
🥥椰子树14 天前

好玩儿

威水先生19 天前

这个苹果好大啊哈哈哈啊哈

深哥19 天前

我你妈

JODY19 天前

深哥19 天前

**

JODY19 天前

**

JODY19 天前

66666666666

wlh19 天前

你是哪个........

JODY19 天前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

威水先生19 天前

你真棒